Merja Kosonen

Jalkojenhoidon AT, Sairaanhoitaja YAMK


Yritykseni LaatuJalka tarjoaa apua erilaisten jalkavaivojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tuen asiakkaan jalkaterveyttä viemällä palvelun sinne missä asiakas on, kotiin, hoivayksiköihin sekä laitoksiin Lappeenrannassa, Imatralla sekä ympäristökunnissa. LaatuJalka on Eksoten omaishoidon palvelusetelituottaja. 

Palvelussa painotan laadukasta hoitoa, asiakkaan kokonaisvaltaista huomiointia palvelutilanteen alusta loppuun asti sekä hoitoaikojen joustavuutta. Oleellinen osa hyvää palvelua ovat jalkojen omahoidon ohjaus ja laadukkaat hoitotuotteet. Periaatteet, joiden mukaisesti toimin työssäni ovat luotettavuus, ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, joustavuus ja vaitiolovelvollisuus. 

Jalkaterveydellä ja jalkojen hyvinvoinnilla on suuri merkitys ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Jalkahoito on terveyttä edistävää palvelua ja siitä hyötyvät kaikenikäiset, mutta erityisesti sitä suositellaan ikäihmisille, liikuntarajoitteisille ja erityisryhmille, kuten reumaatikot ja diabeetikot. 

Jalkojenhoidon lisäksi myyn omahoitotuotteita ja jalkaterveyttä tukevaa koulutusta yhdistyksille ja potilasjärjestöille.